NYHETSBREV

Projekt

 
Intresseföreningen driver och samordnar flera utvecklingsprojekt i Bergslagen.
Vår roll är att utveckla och stimulera gränsöverskridande samarbeten över de administrativa kommun- och länsgränserna för att skapa mervärden för våra medlemmar. Vi är aktiva inom flera olika verksamhetsområden och fungerar som en aktiv plattform där vi företräder medlemmarnas intressen gentemot myndigheter och organisationer i både nationella och internationella sammanhang.

Våra aktuella verksamhetsområden och projekt är just nu:

Bergslagssatsningen Kultur och Turism
Bergslagsakademin
Kommunikationer
Gruvnäring
EU