Nyhetsbrev

Vill du få nyhetsbrev från oss?
Anmäl dig nedan!


Senaste nyhetsbrev


2019

Nyhetsbrev mars 2019

2018
Nyhetsbrev december 2018
Nyhetsbrev juni 2018
Nyhetsbrev mars 2018


Policy GDPR Intresseföreningen Bergslaget:

Personuppgiftsansvar
Intresseföreningen Bergslaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats.

Offentlighetsprincipen
Intresseföreningen Bergslaget är en offentlig organisation och det innebär att e-post och andra meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Anmälningar till prenumerationer, utbildningar, konferenser och beställningar av informationsmaterial.
Personuppgifter (namn, adress och e-post) som lämnas i samband med prenumerationer på nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter.

Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar och konferenser sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av kursmaterial och utvärderingsenkäter. I de fall vi tar betalt för kurser och konferenser sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med beställningar av informationsmaterial sparas bara så länge som krävs för att kunna göra utskicket eller beställningen. I de fall vi tar betalt för materialet sparas fakturaunderlaget tills betalningen är klar.