NYHETSBREV

Kommunikationer

Intresseföreningen Bergslaget arbetar mot att Bergslagen ska vara en funktionell region med goda kommunikationer och transportsystem över länsgränserna. Bergslagen är ett geografiskt omfattande område som sträcker sig över stora delar av Mellansverige och omfattar de fem länen Örebro, Västmanland, Dalarna, Gävleborg och Värmland.