NYHETSBREV

Gruvnäring

Bergslagens naturtillgångar i kombination med modern kunskap och teknik kan åter göra Bergslagen till en dynamisk gruvregion. Föreningen följer därför aktivt utvecklingen av gruvindustrin i Bergslagen, och anordnar aktiviteter för ökad kompetens och förmåga hos föreningens medlemmar och övriga intressenter att hantera det moderna bergsbrukets behov, möjligheter och begränsningar. Intresseföreningen samverkar med Svemin och SGU och är även medlem i den ideella föreningen Georange. Vi vill verka för en långsiktigt hållbar utveckling ur samtliga perspektiv för gruvnäringens utveckling i Bergslagen.
 

Utökat regeringsuppdrag till Sveriges geologiska undersökning (SGU) i Bergslagen