Gruv-och stålindustri

Vi i Intresseföreningen Bergslaget vill verka för en långsiktigt hållbar utveckling ur samtliga perspektiv för gruvnäringens utveckling i Bergslagen. Bergslagens naturtillgångar i kombination med modern kunskap och teknik kan åter göra Bergslagen till en dynamisk gruvregion. Föreningen följer därför aktivt utvecklingen av gruvindustrin i Bergslagen, och anordnar aktiviteter för ökad kompetens och förmåga hos föreningens medlemmar och övriga intressenter att hantera det moderna bergsbrukets behov, möjligheter och begränsningar.

Intresseföreningen är medlem i den ideella föreningen Georange som är en samordnande intresseorganisation med huvudsaklig uppgift att bredda synen på samhälls- och näringslivsutveckling kring gruv- och mineralindustrin samt att skapa förutsättningar för utveckling av nya och befintliga företag. Man samverkar även med Alfred Nobel Science Park kring Innovationsagenda Bergslagen. 


Utökat regeringsuppdrag till Sveriges geologiska undersökning (SGU) i Bergslagen
 
Senast ändrad 2019-04-15 14:21:42