NYHETSBREV

EU:s sammanhållningspolitik

Det är viktigt att kommuner och regioner i Bergslagen tar tillvara de möjligheter som EU-medlemskapet erbjuder samt påverkar EU:s regionalpolitik gemensamt. Därför försöker vi att ta tillvara på våra medlemmars intressen och öka kunskapen om EU:s sammanhållningspolitik. T.ex. arrangerar vi årligen ett Europaforum för att informera våra medlemmar om det som är aktuellt. Du kan läsa mer om EU-programmen på hemsidan för Central Sweden www.centralsweden.seTillväxtverkets hemsida eller på eufonder.se. 

Europaforum 2017

Den 7 april arrangerade vi tillsammans med Central Sweden, Region Dalarna, Region Örebro län och Region Gävleborg Europaforum 2017. Konferensen handlade om  EU:s framtida sammanhållningspolitik ur ett bergslagsperspektiv.

Dokumentation Europaforum 2017
Presentationer Europaforum 2017

Den 17 april 2018 arrangerades en konferens om regionala utvecklingsmedel efter 2020 i Gävle - här kan du ta del av dokumentationen från konferensen.
Vi återkommer med mer info här om Europaforum 2018!