EU:s sammanhållningspolitik

Det är viktigt att kommuner och regioner i Bergslagen tar tillvara de möjligheter som EU-medlemskapet erbjuder samt påverkar EU:s regionalpolitik gemensamt. Därför försöker vi att ta tillvara på våra medlemmars intressen och öka kunskapen om EU:s sammanhållningspolitik. Detta gör vi t.ex. genom att årligen arrangera ett Europaforum i samverkan med regionerna i Bergslagen och Central Sweden, för att informera våra medlemmar om det som är aktuellt och relevant.
 

Här kan du läsa mer om EU-programmen:

Central Sweden
Tillväxtverket
Jordbruksverket
www.eufonder.se
Svenska ESF-rådet 
 


  

 Senast ändrad 2020-06-24 15:03:44