EU:s sammanhållningspolitik

Det är viktigt att kommuner och regioner i Bergslagen tar tillvara de möjligheter som EU-medlemskapet erbjuder samt påverkar EU:s regionalpolitik gemensamt. Därför försöker vi att ta tillvara på våra medlemmars intressen och öka kunskapen om EU:s sammanhållningspolitik. Detta gör vi t.ex. genom att årligen arrangera ett Europaforum i samverkan med regionerna i Bergslagen och Central Sweden, för att informera våra medlemmar om det som är aktuellt och relevant.
 

Dokumentation Europaforum 2019

Europaforum 22 november 2019 i Gävle

Presentationer

Introduktion Smart specialisering Irén Lejegren RÖL

Näringsdepartementet Lövelius Kebert Europaforum

EU-kommissionen PO1 och möjliggörande villkor Schäfer Sundblad

Tillväxtverket Canderskog Johansson Skeri Regionalt tillväxtarbete efter 2020

Hur främjar EU interregionala innovationsinvesteringar Bjerkander Central Sweden

Social ekonomi RÖL Gordon Hahn

Energi S3 plattform Region Västmanland Hjorth

Region Gävlebrorg vätgas s3 valleys europafourm Douglas

Industrial transition Europaforum 20191122
 
  

 

Här kan du läsa mer om EU-programmen:

Central Sweden
Tillväxtverket
Jordbruksverket
www.eufonder.se
Svenska ESF-rådet Senast ändrad 2019-12-02 10:49:58