NYHETSBREV

Bergslagsakademin 

Bergslagsakademin är ett samverkansforum för aktuella framtidsfrågor i Bergslagen. Syftet med akademin är att vara en gemensam plattform för att tillsammans hitta lösningar på framtida utmaningar, t.ex. genom tillväxtskapande aktiviteter som bidrar till att nå de horisontella målen inom exempelvis jämställdhet och mångfald. I Bergslagsakademin medverkar Avesta, Hedemora, Ludvika, Fagersta, Norberg, Lindesberg, Filipstad och Storfors kommuner.
 

Bergslagen2030 - samverkan och sociala innovationer för en hållbar framtid

Den 10 november arrangerar vi en konferens kring social hållbarhet i Lindesberg, som vi kallar för Bergslagen2030. Vi står inför flera utmaningar, men också möjligheter, när det gäller social hållbarhet i Bergslagen och att nå framgång i arbetet med att förverkliga FN:s hållbarhetsmål (Agenda2030). Bergslagen2030 är en mötesplats där du kommer få mer kunskap och inspiration om social hållbarhet. Konferensen har tydligt framtidsfokus och tillsammans diskuterar vi hur vi kan arbeta gränsöverskridande och medverka till en mer socialt hållbar samhällsutveckling i Bergslagen. Vi kommer att identifiera och samtala kring de vägval som Bergslagen står inför och tillsammans lära oss hur vi omsätter dem i praktisk handling. På konferensen träffar du förtroendevalda och tjänstemän verksamma i Bergslagens regioner och kommuner, näringsliv och akademi.

Programmet för dagen hittar du här!